http://chess.liverating.org/

Rank Name Rating Change
01 Topalov
2813,0 0
02 Anand
2788,0 0
03 Aronian
2784,2 +11,2
04 Carlsen
2772,0 0
04 Kramnik
2772,0 0
06 Leko
2762,0 0
07 Radjabov
2757,0 0
08 Ivanchuk
2756,0 0
09 Gelfand
2751,1 -4,9
10 Morozevich
2750,0 0
11 Gashimov
2746,3 +6,3
12 Jakovenko
2742,0 0
13 Ponomariov
2738,5 -2,5
14 Svidler
2738,0 -3
15 Grischuk
2733,8 +0,8
16 Wang Yue
2731,9 -4,1
17 Shirov
2726,0 -4
18 Alekseev
2725,0 0
19 Karjakin
2724,0 +2
20 Mamedyarov
2721,8 +0,8
21 Eljanov
2720,4 +3,4
22 Dominguez
2719,0 0
23 Vachier-Lagrave
2718,0 0
24 Movsesian
2713,0 +2
25 Nakamura
2712,8 -22,2
26 Bacrot
2710,4 +1,4
27 Malakhov
2710,1 -4,9
28 Wang Hao
2706,6 +16,6
29 Tomashevsky
2705,8 +17,8
30 Short
2703,8 -2,2
31 Kasimdzhanov
2702,7 +0,7

Rating as of September 23, 2009

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags:
Share: 0