Game 2: J. Polgar M.L. Hoyos ½-½
Game 1: M.L. Hoyos J. Polgar 0-1

Game 2: L. Bruzon M. Carlsen ½-½
Game 1: M. Carlsen L. Bruzon 1-0

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,
Share: 0