Russia_flag

Round 3 results

1. Tomashevsky, Evgeny gm 2747 * . . . . . ½ . 1 . 1 .
2. Vitiugov, Nikita gm 2719 . * ½ ½ . . . . . 1 . . 2
3. Artemiev, Vladislav gm 2671 . ½ * . . ½ . . . . . 1 2
4. Karjakin, Sergey gm 2753 . ½ . * . . . . ½ . 1 . 2
5. Khairullin, Ildar gm 2662 . . . . * ½ . ½ . . . 1 2
6. Dubov, Daniil gm 2654 . . ½ . ½ * . . . ½ . .
7. Jakovenko, Dmitry gm 2759 ½ . . . . . * ½ . . ½ .
8. Svidler, Peter gm 2739 . . . . ½ . ½ * . . . ½
9. Lysyj, Igor gm 2673 0 . . ½ . . . . * ½ . . 1
10. Bukavshin, Ivan gm 2655 . 0 . . . ½ . . ½ * . . 1
11. Khismatullin, Denis gm 2642 0 . . 0 . . ½ . . . * . ½
12. Motylev, Alexander gm 2658 . . 0 . 0 . . ½ . . . * ½

Round 3 women’s results

1. Goryachkina, Aleksandra wg 2474 * . 1 . . . . . 1 . ½ .
2. Girya, Olga wg 2487 . * . . . . ½ . . 1 . 1
3. Gunina, Valentina gm 2531 0 . * . . 1 . . . . 1 . 2
4. Lagno, Kateryna gm 2530 . . . * ½ . . . ½ . . 1 2
5. Bodnaruk, Anastasia im 2431 . . . ½ * . . ½ ½ . . .
6. Savina, Anastasia im 2429 . . 0 . . * 1 . . ½ . .
7. Pogonina, Natalija wg 2460 . ½ . . . 0 * . . . 1 .
8. Kosteniuk, Alexandra gm 2526 . . . . ½ . . * . ½ . ½
9. Kovalevskaya, Ekaterina im 2453 0 . . ½ ½ . . . * . . . 1
10. Guseva, Marina im 2431 . 0 . . . ½ . ½ . * . . 1
11. Kashlinskaya, Alina im 2441 ½ . 0 . . . 0 . . . * . ½
12. Ovod, Evgenija im 2327 . 0 . 0 . . . ½ . . . * ½

 

Tags: ,
Share: 0